Årets verksamhet

Gatubelysning
All gatubelysning som har kvicksilver är borta nu och vi har natrium (gult ljus) samt några platser med Led belysning (vitt ljus).

Vi har ett nytt avtal med Västra Orust Energitjänst om service på vår gatubelysning och byte av lampor som slocknar, fyra servicerundor kör de per år.

Gatusopning
Vi sopar våra gångbanor och vägar från grus efter vintern och det sker under april/maj månad i Rönnäng och Bäckeviks samhällen. 

Grönområden

Vi klipper grönområden i samhället samt klipper buskar/träd det behövs för siktröjning.

Boulbana
Vi har anlagt en boulebana på Stormansvägens lekplats.
Städning av samhället
Städning runt våra vägar och diken sker oftast under maj månad om våren är här och vintern släppt sitt grepp.

Asfalteringsarbeten
Vi kommer att besiktiga våra vägar och diken i mars månad för att se till att få lagat dessa innan september månad i år.

Snöskottning
Vintertid så snöröjer och grusar vi vägar och gångbanor.

Lekplatser
Vi ombesörjer att gräs klippes och sanden rensas från växtlighet, samt att den besiktigas med jämna mellanrum.