Boulbana

Boulbana på Stormansvägens lekplats.
Nu är Boulbanan färdig för spel.