Gatubelysning

GATUBELYSNING

Det är Västra Orust Eneregitjänst som sköter om vår anläggning och vid arbeten på våra vägar skall allt arbete med stolpar och el utföras av dem.

Det är absolut förbjudet att utföra några elarbeten på anläggningen av utomstående personer, entreprenörer/elföretag.

Om det är problem med gatubelysningen där ni bor, ring in till vår telefonsvarare eller skicka meddelande per e-post till oss vilken stolpe det gäller. Det finns oftast ett nummer på stolpen, om det inte finns det skriv vilken väg den står utefter. 

ronnangs.vagforening@telia.com

Rönnängs Vägförening
c/0 Adam Myrberg

Hakefjordsvägen 7
471 41 RÖNNÄNG