Rönnängs Vägförening

Mars månad – 2022

AKTUELLT STANSVIKS INDUSTRIOMRÅDE

Tjörns kommun har tilldelat PEAB för VA- och gatuentreprenaden som tar vid där etapp 1 slutade. 

Genomförandet startar under oktober. 

Inför byggskedet ska närliggande byggnader besiktas, en konsult kommer inom kort att höra av sig till berörda fastighetsägare och boka in besiktning.

För närvarande finns ingen tidplan men informationen kommer uppdateras allt eftersom projektet löper på. 


 Vid frågor vänligen kontakta Malin Rohdin Génetay, projektledare för projektet, telefon 0304-601136 eller mail malin.rohdin.genetay@tjorn.se.


RÖNNÄNGS VÄGFÖRENING SÖKER NY ORDFÖRANDE

Bengt Arne Andersson som är ordförande för Skärhamns Väg-förening är även vald som ordförande för Rönnäng Vägföreningen år 2021. Vi behöver få fram en ny ordförande till nästa årsmöte, den som vill veta mer eller anmäla sitt intresse kan kontakta val-beredningen som är Torbjörn Jonsson eller Hans Kristensson i ärendet.


Det börjar komma upp  flera  hus i Skalåsbergen, etapp ett skall vara utbyggd nu. Etapp två skall starta 2021.  Skalåsberget plankarta och Skalåsberget illustration


Rönnängs Vägförening

Box 2092
471 11 RÖNNÄNG

Telnr: 0304-677701
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com