Medlemmarnas ansvar

Vägföreningens medlemmar har följande ansvar:

 • Att utfärda en skriftlig fullmakt till den som skall företräda medlem på föreningsstämman.
  Den som har fullmakt får bara företräda en medlem.
 • Att betala vägföreningsavgiften enligt utdebiteringslängden och beslut på föreningsstämman.
 • Att efterfölja de beslut som tas på föreningsstämman och som berör medlemmar.
 • Att följa de trafikregler som gäller i området.
 • Att inte låta avställda fordon och redskap stå parkerade på parkeringsplatserna i området.
 • Att klippa buskar och häckar och inte ha något på tomten som skymmer sikten vid utfarter och i vägkorsningar. För närmare information om reglerna klicka här
 • Att inte släppa ut vatten från tomt på vägbana.
 • Att inte lägga skräp på väg- eller grönområde utanför tomtmark.
 • Att informera styrelsen om ändrade förhållande på fastigheten såsom ägarskap och verksamhet.