starttillstånd vid arbete på vägar och regler för entreprenörer

ARBETE PÅ GA3.
Rönnängs Vägförening.

När det gäller arbeten på och i anslutning till vägföreningens anläggning såsom vägar ,gångbanor och grönområden så skall ett starttillstånd inhämtas från vägföreningens styrelse.
Även en besiktning av väg/områden kan bli aktuellt beroende på vilket arbete som skall utföras.
Vi tar även ut en slitageavgift på arbeten som sker i våran anläggning.

Det är absolut förbjudet att utföra några elarbeten på vår gatubelysning/anläggningen av utomstående entreprenörer/elföretag.


Vägansvarig Anders Andersson, mobil: 0702-921491.
Ordförande Bengt Arne Andersson.



Blanketten skickas till Rönnängs Vägförening.
E-post: ronnangs.vagforening@telia.com