styrelsen/ kontaktpersoner

Styrelsens sammansättning för år 2022

Anders AnderssonOrdförande ,Vägansvarig/snöröjning 0702-921491
Irene KristenssonStyrelsesuppleant
Kenneth KarlssonGatubelysning
Patrik ForslingLekplatser/Grönområden
Adam MyrbergKassör
Marcus MalmStyrelsesuppleant
Lars SandbergStyrelsesuppleant
Håkan StrömStyrelsesuppleant
Vakant postStyrelsesuppleant
Mats KristenssonRevisor
Mona NestorssonRevisor
Jean JohanssonReviorsuppleant
Anna Lena KarlssonRevisorsuppleant
Torbjörn JonssonValberedningen
Vakant postValberedningen