Våra trafikregler

Om ni vill se vilka trafikreglerna som gäller inom vårat område Rönnäng, Bäckevik, Hålan (GA3) kan ni gå in på Transportstyrelsens hemsida.

Ibland kan det vara svårt att hitta föreskrifter. Här är en  handledning för att du lättare ska hitta föreskrifter för Rönnäng

    Gör på följande sätt:

 1. Gå till webbplatsen www.stfs.se .
 2. Klicka på menyvalet ”Sök föreskrift” och fyll alltid i följande fält:
  – Län. När man valt ett län visas alltid tillhörande kommuner. Markera de kommuner du vill söka föreskrifter i.
  – Visa endast föreskrifter avseende. Ange här vilken typ av föreskrift du vill söka efter. Det kan t.ex. vara hastighetsföreskrifter.
  – Visa föreskrifter som trätt ikraft och inte upphört att gälla. Detta datum används för att söka fram de föreskrifter som gäller vid ett visst datum.
 3. Skriv in ett vägnummer eller ett gatunamn och klicka på ”Sök föreskrift”-knappen.
 4. Om du inte får träff gör enligt följande:
  – Lämna ”Vägnummer/gatunamn”-fältet tomt och skriv vägnumret/gatunamnet i ”Fritext”-fältet och klicka på ”Sök föreskrift”-knappen.
 5. Om du fortfarande inte får träff gör enligt följande:
  – Lämna datumfältet ”Visa föreskrifter som trätt ikraft och som inte upphört att gälla” tomt och utför punkt 3 och 4 igen. Detta innebär att, förutom gällande föreskrifter, visas även föreskrifter som är upphävda, som inte trätt ikraft eller som har upphört att gälla.
 6. En annan möjlighet att söka är att inte ange något vägnummer/gatunamn och istället bara ange kommun och typ av föreskrift t.ex ”Hastighetsbegränsning”. Det kan dock bli många träffar för en större kommun.
 7. Om du inte får träff, prova att använda kartsökningen som du kommer till när du klickar på fliken ”Sök på karta”.
 8. Om du fortfarande inte får någon träff kan det bero på följande:
  – Föreskriften ingår i ett område eller zon där vägnumret/gatunamnet inte finns angiven i föreskriften. 
  – Föreskriften har inte någon koppling till karta och kan inte hittas med kartsökningen.
  – Föreskriften kan vara utformad på ett sådant sätt att fritextsökning omöjliggörs.
  – Vägen kan ha bytt vägnummer och det gamla vägnumret är angivet i föreskriften.
  – Felstavning i angivet vägnummer/gatunamn eller att det finns en felstavning i föreskriften.
  – Andra felaktigheter i registrering av föreskriften som t.ex bemyndigande.