vinter /sommarväghållning

Vinterväghållning

Den kyliga årstiden är det snöröjning och sandning av våra vägar och trottoarer.

Tänk på att ställa bilen så att ni inte hindrar snöröjaren för att komma fram.

Vid längre och större snöfall så förekommer det att snöröjaren åker för att ”öppna” vissa sträckor först, det kan vara backar eller mer trafikerade infarter till anläggningar.

Efter det är gjort så fortsätter de och plogar vägarna på andra platser, det betyder att de återkommer och åtgärdar det område senare om det inte utförs direkt.

Gång och cykelvägar plogas efter att vägarna är klara i samhället.

Sommarväghållning

På våren tas grus upp efter vinterns strapatser och skräp efter våra vägar städas upp.

Vi har lagat/lackat våra bänkar som vi ställer ut i samhället igen.
Vi klipper träd och växtlighet utefter våra vägar under sommaren.

Lagning av våra vägar sker under våren/sommaren så fort vädret tillåter.

Väg- och namnskyltar bytes ut om de har blivit oläsliga.